Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει θέματα, με βασικό στόχο την ενημέρωση του επισκέπτη της πόλης.

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000