Προσκλήσεις Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας Φλώρινας

25.06.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», (άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) με τη χρήση τηλεφώνου
09.07.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», (άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) με τη χρήση τηλεφώνου
23.07.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», (άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) με τη χρήση τηλεφώνου
25.08.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», (άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) με τη χρήση τηλεφώνου
06.09.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 15:00΄ - 18:00΄
24.09.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», (άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) με τη χρήση τηλεφώνου στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 15:00΄ - 18:00΄
22.10.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 15:00΄ - 18:00΄
26.11.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» με τη χρήση τηλεφώνου στις 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 15:00΄ - 18:00΄
17.12.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», (άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) με τη χρήση τηλεφώνου
30.12.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 03 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 15:00΄ - 18:00΄
10.06.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 14 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 15:00΄ - 18:00΄
17.06.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας την 21η του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄
30.06.2022 - Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 30 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 15:00΄-18:00΄
09.09.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 15:00΄ - 18:00΄
20.10.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στις 24 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 15:00΄ - 18:00΄
10.11.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στις 14 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 15:00΄ - 18:00΄
25.11.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στη 01 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 15:00΄ - 18:00΄
24.04.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στις 29 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και κατά τις ώρες 18:00΄ - 19:00΄ σε τακτική συνεδρίαση
29.10.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας την 30η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση
14.05.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 18:00΄ - 19:00΄ σε τακτική συνεδρίαση

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000