Έκδοση αδειών (σχετικά έγγραφα, δικαιολογητικά, οδηγίες, νομοθεσία)

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000