Δημόσιες Διαβουλέυσεις

27.10.2021 - Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φλώρινας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο
20.09.2019 - Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Φλώρινας
18.03.2019 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 29 του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
04.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε τακτική συνεδρίαση στις 10 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
10.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 12 του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
15.06.2018 - Ειδική συνεδρίαση στις 30 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00΄ πμ.
16.04.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης την 26 του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
18.04.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 30 του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Δημόσια διαβούλευση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000