Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

11.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
08.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020»
08.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020»
08.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020»
08.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020»
25.09.2019 - Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνής) "Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων"
19.09.2019 - Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών διατροφής για το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, έτους 2019»
18.09.2019 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020»
05.09.2019 - Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
03.09.2019 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας "Σύνταξη "Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Άνω Κλεινών"
02.09.2019 - Σύνταξη "Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Σιταριάς
28.08.2019 - Προκύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας» Έτους 2019
Προμήθεια τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, έτους 2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» προϋπολογισμού 222.700,90 ευρώ, με Φ.Π.Α
08.03.2019 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
08.03.2019 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23.12.2018 - Προκύρηξη του έργου: «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
04.12.2018 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των νομικών του προσώπων 2018-2019
01.11.2018 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνιοσμού «Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Δ.Ε Κάτω Κλεινών Δήμου Φλώρινας 2018-2019»

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000