domi new4

Ανακοινώσεις

Η ενότητα αυτή έχει δημιουργηθεί με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και των Μ.Μ.Ε. για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου.

07.10.2019 - Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Δημοπτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Φλώρινα, 07-10-2019
Αριθ. Πρωτ.: -21865-

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Κάνουμε γνωστό στους φορείς που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στον Δήμο Φλώρινας, καθώς και στους δημότες και στις δημότισσες που είναι εγγεγραμμένοι – εγγεγραμμένες στους εκλογικούς και ειδικούς καταλόγους του Δήμου Φλώρινας, ότι παρατάθηκε η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ενδιαφέροντος έως την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, για την εκπροσώπηση και συμμετοχή τους στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Φλώρινας.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Φλώρινας θα συγκροτηθεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως 31/12/2023, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες (άρθρο 76 Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 78 Ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄).
Αναλυτικά, καλούνται:
• Οι φορείς που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Φλώρινας και συγκεκριμένα:
α) Οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
β) Οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς
γ) Οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
δ) Οι σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
ε) Οι ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
στ) Οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς
ζ) Οι εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών
η) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
να προτείνουν τον εκπρόσωπό τους (τακτικό και αναπληρωτή), την κατηγορία που εμπίπτουν καθώς και να καταθέσουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας και χρόνου δραστηριότητας.

• Οι δημότες και δημότισσες Φλώρινας και συγκεκριμένα:
Οι εγγεγραμμένοι - εγγεγραμμένες στους εκλογικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Φλώρινας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας, καταθέτοντας υπογεγραμμένη αίτηση δηλώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, Δημαρχείο Φλώρινας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, 53100 Φλώρινα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Ν. Γιαννάκης

26.09.2019 - «Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Καθαριότητα Γραφείων Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2019-2020».

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φλώρινα, 26/09/2019
Α.Π. : 21058

Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Καθαριότητα Γραφείων Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2019-2020».

Σχετικά με το έντυπο της προσφοράς που έχουμε επισυνάψει στην διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού «Καθαριότητα Γραφείων Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2019-2020», παραθέτουμε νέο έντυπο με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Συνημμένο: Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο Αντιδήμαρχος

Βασιλείου Κωνσταντίνος

Για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (doc)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προσαρμογή ήδη λειτουργούντων παιδότοπων σε νέο καθεστώς.

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΠΡΩΗΝ ΣΤΡ/ΔΟ ΤΑΓΑΡΗ
Ταχ. Κώδικας: 53100 – Φλώρινα
Πληροφορίες: ΝΕΟΚΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2385029646
FAX: 238502964

Φλώρινα 22 Αυγούστου 2019
Αριθ. Πρωτ. : 18621

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή ήδη λειτουργούντων παιδότοπων σε νέο καθεστώς.

Έχοντας υπ' όψη:

  • Την παρ.1 άρθρο 13 ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B'

Οι ήδη λειτουργούντες παιδότοποι σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B') οφείλουν να προσαρμοσθούν στις διατάξεις της (ημερ. έναρξης ισχύος 08.06.2019). Σε αντίθετη περίπτωση, σφραγίζονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή που χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας .

  • Σε περιπτώσεις που ο παιδότοπος εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά τη σφράγισή του, επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. (παρ. 1 άρθρο 13 ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B')

Για περαιτέρω πληροφορίες καλείτε τηλεφωνικά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2385029646 κ. Νεοκαζιώτη Μαρία και κ. Γώγου Σοφία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

26.08.2019 - Αιτιολογική Έκθεση "Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων"

logo-dimos100x100Αιτιολογική Έκθεση "Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων:
α) ενός (1) κελύφους κτιρίου φερομένου ως ιδιοκτησίας Σοφίας Παρασκευοπούλου,
β) ενός (1) κελύφους κτιρίου αγνώστου ιδιοκτήτη,
γ) δύο (2) κτιρίων και δύο (2) κελυφών κτιρίων, φερομένων ως ιδιοκτησίας Χρήστου και Μαρίας Σαμαρά, που βρίσκονται στον Πολυπόταμο του Δήμου Φλώρινας, καθώς και
δ) ενός (1) κτιρίου που βρίσκεται στο Λαιμό του Δήμου Πρεσπών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών"

Για αναλυτική προβολή της αιτιολογικής έκθεσης κάντε κλικ εδώ (pdf)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Φλώρινας για ορκωμοσία.

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Φλώρινα, 19/08/2019
Αρ. Πρωτ.: -18253-
   
   

Θέμα: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Φλώρινας για ορκωμοσία.

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11/2019, απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων- Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φλώρινας, [οδός Δημάρχου Αναστασίου Σούλα (πρώην οδός Γυμναστηρίου)], στις 28/08/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄μ., ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4555/2018, ορκωμοσία.

 

Ο Εκλεγείς Δήμαρχος
Φλώρινας

Βασίλειος Γιαννάκης

 
 Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

09.08.2019 - Έναρξη διαδικασίας περισυλλογής και απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Έναρξη διαδικασίας περισυλλογής και απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι έχει επικολληθεί, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/Φ.Ε.Κ.81/5.3.2004, σε σταθμευμένα οχήματα ειδικό αυτοκόλλητο που τα χαρακτηρίζει ως εγκαταλειμμένα και τα οχήματα αυτά πρέπει να αποσυρθούν αμέσως από τους ιδιοκτήτες τους.
Οχήματα θεωρούνται εγκαταλελειμμένα όταν:
Αφήνονται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.
Αφήνονται σε άλλους δημόσιους δημοτικούς ή κοινοτικούς ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.
Αφήνονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κύριου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.
Αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/Φ.Ε.Κ.81/5.3.2004:
Εάν δεν αποσυρθεί το όχημα από τον ιδιοκτήτη του μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, τότε το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου και θα παραδοθεί σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής για οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).
Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί σε διάστημα 10 ημερών από την ημέρα περισυλλογής του, τότε το όχημα προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ.
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Φλώρινας μετά από 45 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου στο όχημα θα προβεί στην περισυλλογή του.
Παρακαλούνται οι δημότες να συνδράμουν στις προσπάθειές μας και να βοηθήσουν για την άρση του φαινομένου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν εγκαταλειμμένα οχήματα που βρίσκονται στη γειτονιά τους ή έχουν υποπέσει στην αντίληψη τους έντυπα στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας (Δημαρχείο) ή στην Γραμμή Δημότη:

banner phone horizontal

Η συμβολή όλων μας για την βελτίωση του περιβάλλοντος είναι σημαντική και για αυτό η ενεργός συμμετοχή των δημοτών είναι ανεκτίμητη βοήθεια.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Θεόδωρος Δημόπουλος

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000