domi new4

Ανακοινώσεις

Η ενότητα αυτή έχει δημιουργηθεί με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και των Μ.Μ.Ε. για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου.

03.02.2020 - Κλήρωση «Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων» για το έτος 2020

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ, Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
Φλώρινα, 03/02/2020
Αριθ.Πρωτ.:2071

Θέμα: Κλήρωση «Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων» για το έτος 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β').
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων» σύμφωνα με τις διατάξεις της αρίθμ. 373/20.02.1975 (ΦΕΚ 34/Τ.Β' /1975 όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 4993/745/24.04.1975 (ΦΕΚ 489/Τ.Β'/1975).

Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, 2χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης (πρώην στρατόπεδο Τάγαρη), θα πραγματοποιηθεί ορισμός της κάτωθι επιτροπής με κλήρωση: «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων» του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 20202, αποτελούμενη από Δημοτικούς Υπαλλήλους (τρία τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας
Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

Δ.Τ. - Ευχετήριο μήνυμα Προέδρου Κοινότητας Φλώρινας κου Κωνσταντίνου Χαρ. Ρόζα

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Εύχομαι σ' όλους ανεξαιρέτως οι Άγιες μέρες που έρχονται να φέρουν αγάπη, ευτυχία, δημιουργικότητα και πολλά χαμόγελα!
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Κωνσταντίνος Χαρ. Ρόζας

16.12.2019 - 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

Απευθύνει


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών και των αναπληρωτών αυτών, των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς του, όπως αποτυπώνονται στην συνημμένη πρόσκληση.

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

15.11.2019 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΗΣΚ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ 15 - 11 - 2019
Αρ. πρωτ.: 26157

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΗΣΚ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

 

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
«5. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραγράφου 1 δημοσιεύει, μία φορά κατ' έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης.»
2. τις διατάξεις της ΥΑ ΔΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466/ΦΕΚ 900Β/17-03-2017
«4.4 Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης. 1.Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ' έτος. 2. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τον χρήστη του Κ.Η.Σ.Κ. που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής κλήρωσης που έχει ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή στο τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που καθορίστηκε στην σχετική Ανακοίνωση. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος».
3. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011.
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 26142/15-11-2019 Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2019, ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
5. Την ανάγκη συγκρότησης της επιτροπής κληρώσεων του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για το έτος 2020.
6. Την υπ' αρίθμ. πρωτ. 2361/07-02-2017 Κατάσταση Τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Την διενέργεια των κληρώσεων για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή κληρώσεων στο σύστημα ΚΗΣΚ για τις δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (έργων, μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), για το έτος 2020, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Καπετάν Κώττα 1, την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

15.11.2019 - Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2020, ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 15-11-2019
Αριθ. Πρωτ.: 26142

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2020, ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος Φλώρινας προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2020 ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες :

Α. Κατηγορίες έργων
1. Οικοδομικά
2. Οδοποιία
3. Ηλεκτρομηχανολογικά

Β. Κατηγορίες μελετών
1. (6)-Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
2. (7)-Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες
3. (8)-Στατικές μελέτες (μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
4. (9)-Μελέτες μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές
5.(10)-Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες
6.(13)-Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων

Καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 10-12-2019 στο γραφείο πρωτόκολλου του Δήμου Φλώρινας , στη Δ/νση Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ 97, ΤΚ 53100. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο γραφείο γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα Αίτησης Μελετητών Δημοσίων Έργων
2. Υπόδειγμα Αίτησης Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΜΤΣΗΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των συνημμένων κάντε κλικ εδώ (docx)

25.10.2019 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3669/2008

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ, 24– 10 - 2019
Αρ. πρωτ.: 24103

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3669/2008

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985
β. Του άρθρου 15 και 16 του Π.Δ. 171/1987
γ. Του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008
γ. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
δ. Του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
ε. Του άρθρου 199 και 201 του Ν. 42812014
στ. Της με αρίθμ. πρωτ. 4590/03-11-2014 κατευθυντήριας οδηγίας 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την ανάγκη προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργων.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ


Την διενέργεια των παρακάτω κληρώσεων:
1. Κλήρωση για την ανάδειξη των ενός (1) Δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωματικό του ως μέλος στην επιτροπή προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργων έως 1.000.000 € που εκτελέστηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2019,
2. Κλήρωση για την ανάδειξη των ενός (1) Δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωματικό του ως μέλος στην επιτροπή προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργων άνω 1.000.000 € που εκτελέστηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2019,
3. Κλήρωση για την ανάδειξη δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 για το έτος 2019.

οι οποίες θα διενεργηθούν στο γραφείo του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας στο Δημαρχείο Φλώρινας οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 97 την Παρασκευή, 01/11/2019 και ώρα 11:00.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

O Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000