domi new4

Ανακοινώσεις

Η ενότητα αυτή έχει δημιουργηθεί με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και των Μ.Μ.Ε. για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου.

09.09.2020 - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

logo-dimos100x100

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 15700/21-08-2020 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (κάντε κλικ εδώ (pdf))

2. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 15700/21-08-2020 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (κάντε κλικ εδώ (pdf))

11.09.2020 - 3ος Κύκλος Ειδοποιήσεων. Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2020 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται.

logo-dimos100x100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 

Φλώρινα, 11 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 18047

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θέμα: 3ος Κύκλος Ειδοποιήσεων.
Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2020 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται.

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

  • το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
  • την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη,
  • έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας, πριν και μετά την δημοσίευση σχετικών ειδοποιήσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 04.05.2020 και 18.05.2020),
  • επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης μετά από εξέταση των προαναφερόμενων καταγγελιών,
  • ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους,
  • και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα,

καλεί

του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό - απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να αρχίσουν εντός εννέα (9) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου 2020.

Μετά την 20η Σεπτεμβρίου 2020 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό

Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης

1

47 089 1609 015/0/0

Οδός Σαρανταπόρου 14, Φλώρινα

2

47 089 12 10 072/0/0

Λεωφ. Ελευθερίας 64, Φλώρινα

3

47 089 13 12 266/0/0

Λεωφ. Ελευθερίας 33, Φλώρινα

4

47 089 06 04 007/0/0

Όδος Καυκάσου 3, (περιοχή "καβάκια"), Φλώρινα

5

47 089 06 04 015/0/0

Λεωφ. Γεώργιου Αβέρωφ 95, (περιοχή "καβάκια"), Φλώρινα

6

47 089 08 07 009/0/0

Οδός Ιωάννη Καραβίτη 20, Φλώρινα

7

47 089 08 07 035/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 23, Φλώρινα

8

47 089 08 07 036/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 21, Φλώρινα

9

47 089 16 06 007/0/0

Οδός Ιωάννη Άρτη 2

10

47 089 23 14 008/0/0

Οδός Καπετάν Καούδη 21, Φλώρινα

Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ειδοποιηθεί / ενημερωθεί τα προηγούμενα έτη για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό - απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης τους, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση μέσω τακτικών ετήσιων ενεργειών τους. Η εφαρμοσμένη διαδικασία προσωπικών ειδοποιήσεων έχει πρωτίστως "παιδευτικό χαρακτήρα" και οφείλουν πλέον να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ως ιδιοκτήτες.
Τα κατασταλτικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό είναι το τελευταίο μέσον που θα χρησιμοποιήσει η δημοτική αρχή και μόνο εκεί που οι εγκαλούμενοι επιδείξουν πλήρη αδιαφορία.

Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ηλίας Μούλελης

 

03.09.2020 - Προσωρινοί πίνακες της με αριθμ. πρωτ. 15700/21-08-2020 ανακοίνωσης

logo-dimos100x100

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες της με αριθμ. πρωτ. 15700/21-08-2020 ανακοίνωσης.

Για αναλυτική προβολή του πίνακα κατάταξης μερικής απασχόλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Για αναλυτική προβολή του πίνακα κατάταξης πλήρους απασχόλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

03.09.2020 - Παραχώρηση αιθουσών, κλειστών γυμναστηρίων και λοιπών χώρων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100

Παραχώρηση αιθουσών, κλειστών γυμναστηρίων και λοιπών χώρων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους του Δήμου Φλώρινας

Παρακαλούνται οι Αθλητικοί, Πολιτιστικοί, Μορφωτικοί και λοιποί σύλλογοι του Δήμου Φλώρινας, οι οποίοι για τις ανάγκες τους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν χώρους (αίθουσες, γυμναστήρια και λοιπούς χώρους) σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2020-2021, όπως υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις (αναφέροντας τον αιτούμενο χώρο και τις ώρες) στη γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Δημοτ. Αγοράς 70), έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Καταθέσεις αιτήσεων μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης του αιτούμενου χώρου στον ενδιαφερόμενο σύλλογο.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850 44514 (κ. Αθανάσιος Κάτης).

07.08.2020 - Συλλυπητήριο ψήφισμα του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας για τον εκλιπόντα Σύμβουλο της Κοινότητας Φλώρινας Αναστάσιου Κοΐδη

logo-dimos100x100

Συλλυπητήριο ψήφισμα του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας για τον εκλιπόντα Σύμβουλο της Κοινότητας Φλώρινας Αναστάσιου Κοΐδη.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Φλώρινας σήμερα 07-08-2020 κατόπιν έκτακτης συνεδρίασής του, με μοναδικό θέμα την έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του συμβούλου της Κοινότητας Φλώρινας Αναστάσιου Κοΐδη, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω :

1. Εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου στους οικείους του εκλιπόντος Αναστάσιου Κοΐδη.

2. Να κατατεθεί ως ένδειξη τιμής στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος συμπατριώτη μας.
3. Την παρουσία εκπροσώπων του Συμβουλίου Φλώρινας στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος.
4. Την επίδοση του παρόντος ψηφίσματος στην οικογένεια του εκλιπόντος.
5. Την ανάρτηση του παρόντος ψηφίσματος στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας και την δημοσίευση του, μέσω επίσημου Δελτίου Τύπου, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Κωνσταντίνος Χ. Ρόζας

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ- Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 3η Αυγούστου 2020 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

logo-dimos100x100

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 3η Αυγούστου 2020 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

• το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
• την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη,
• έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας, πριν και μετά την δημοσίευση σχετικών ειδοποιήσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 04.05.2020 και 18.05.2020),
• επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης,
• ότι η ευθύνη καθαρισμού ενός ιδιόκτητου γεωτεμαχίου βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη,
• και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα,

καλεί

του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό - απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό

Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης

1

47 089 1402002/0/0

Οδός Ανώνυμος, ΑΓΡ 1647, Φλώρινα (επί της Επαρχ. οδού Φλώρινας - Καστοριάς), Φλώρινα  

2

47 089 14 02 067/0/0

Οδός Ανώνυμος, ΑΓΡ 1644, Φλώρινα (επί της Επαρχ. οδού Φλώρινας - Καστοριάς), Φλώρινα  

3

47 089 27 15 001/0/0

Οδός Αγίας Παρασκευής 15 (στη συμβολή με την οδό Σοφοκλέους), Φλώρινα

4

47 089 12 09 049/0/0

Οδός Μητροπόλεως 6, (απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα), Φλώρινα

5

47 089 12 09 041/0/0

Οδός Μητροπόλεως 8, (απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα), Φλώρινα

6

47 089 06 12 027/0/0

Οδός Νιγρίτης 15 (μεταξύ οδού Νιγρίτης και Εθν. Αιμιλιανού), Φλώρινα

7

47 089 06 06 041/0/0

Οδός Δοξάτου 11, Φλώρινα

8

47 089 43 07 019/0/0

Οδός Ανώνυμος, ΑΓΡ 572 (επί της επαρχ. οδού Φλώρινας - Πρώτης), Φλώρινα

9

47 089 43 07 018/0/0

Οδός Ανώνυμος, ΑΓΡ 571 (επί της επαρχ. οδού Φλώρινας - Πρώτης), Φλώρινα

10

47 089 42 04 003/0/0

Οδός Ανώνυμος, ΑΓΡ 1027 (επί της επαρχ. οδού Φλώρινας - Πρώτης), Φλώρινα

11

47 089 23 16 015/0/0

Λεωφόρος Δημάρχου Π. Παπαθανασίου 32, Φλώρινα

12

47 089 23 16 009/0/0

Λεωφόρος Δημάρχου Π. Παπαθανασίου 30, Φλώρινα

13

47 089 23 16 013/0/0

Λεωφόρος Δημάρχου Π. Παπαθανασίου 28, Φλώρινα

14

47 089 23 16 012/0/0

Οδός Προξένου Κορομηλά 29, Φλώρινα

15

47 089 23 16 014/0/0

Οδός Προξένου Κορομηλά 33, Φλώρινα

16

47 089 23 16 004/0/0

Οδός Καπετάν Μακρή 4, Φλώρινα

17

47 089 23 16 005/0/0

Οδός Καπετάν Μακρή 2, Φλώρινα

18

47 089 23 14 008/0/0

Οδός Καπετάν Καούδη 21, Φλώρινα

19

47 089 05 16 063/0/0

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 79, Φλώρινα

20

47 089 05 16 064/0/0

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 77, Φλώρινα

Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να αρχίσουν αμέσως μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 3η Αυγούστου 2020.

Μετά την 3η Αυγούστου 2020 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου και το είδος της βλάστησης.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.
Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ηλίας Μούλελης

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000