Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας

fallen woods Deforestation

Προσκλήσεις Επιτροπών

07.08.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 10 του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.
16.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 20 του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.
16.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 16 του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.
06.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 11 του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
25.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 29 του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
14.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 18 του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.
14.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζώης σε τακτική συνεδρίαση στις 18 του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
07.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ.
01.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 5 του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
25.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 29 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
25.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 30 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
18.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 22 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.
11.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 15 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
08.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
05.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 8 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
26.04.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 30 του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
20.04.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 23 του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
13.04.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 18 του μηνός Απρίλιου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
12.04.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 16 του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
26.03.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 30 του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000