Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας

fallen woods Deforestation

Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

26.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 30 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
10.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄ μ.μ.
06.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
03.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 06 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.
28.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 20:00΄ μ.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση
15.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
01.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 05 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄μ.μ.
18.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
16.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 16 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15:00΄ μ.μ.
03.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 07 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
20.04.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 24 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
12.04.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 16 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
04.04.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 10 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
27.03.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 31 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.
15.03.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 19 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
02.03.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 06 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
18.02.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 20 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
08.02.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε ειδική συνεδρίαση στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00΄ μ.μ.
07.02.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 12 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
02.02.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας στις 06 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00΄ μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000