Προσκλήσεις Επιτροπών

07.11.2018 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: - 55 -
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -22522/341-
Φλώρινα, 7 Νοεμβρίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

01/11/2018 - Πρόσκληση τη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 13 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -5-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -22023/5-
Φλώρινα 01/11/2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) στις 13 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

29.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 30 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: - 54 -
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -21508/329-
Φλώρινα, 26 Οκτωβρίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

19.10.2018 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: - 53 -
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -20902/322-
Φλώρινα, 19 Οκτωβρίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

12.10.2018 - Πρόσκληση σε δημόσια τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: - 51 -
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -20039/311-
Φλώρινα, 12 Οκτωβρίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf0

05.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 9 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -12-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -19189/23 -
Φλώρινα, 5 Οκτωβρίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Για αναλυτική προβολοή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000