Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας

fallen woods Deforestation

10.05.2018 - Ανάρτηση τοπογραφικού σχεδίου της πρότασης οριοθέτησης του ρέματος 94

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ 10 – 05 - 2018
Αρ. πρωτ.: 8575

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε το τοπογραφικό σχέδιο της πρότασης οριοθέτησης του ρέματος 94 στο Δημοτικό Κατάστημα Φλώρινας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης αυτής

Ο Πρoϊστάμενος της Δ/νσης

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000