Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

24.09.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 28 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.
14.09.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
24.08.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 28 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
22.08.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 22 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00
17.08.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 21 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
26.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 30 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
10.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄ μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000