Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

15.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
01.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 05 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄μ.μ.
18.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
16.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 16 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15:00΄ μ.μ.
03.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 07 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
20.04.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 24 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
12.04.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 16 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000