Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

16.03.2018 - Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης: “Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Μελίτης «Όσοβο»” Δήμου Φλώρινας, Προϋπολογισμού: 10.014,20 € (χωρίς ΦΠΑ)
16.03.2018 - Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης: “Διαχειριστική μελέτη κοινοτικού δάσους Αγίου Βαρθολομαίου” Δήμου Φλώρινας, Προϋπολογισμού 14.604,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
14.03.2018 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας" προϋπολογισμού 39.184,00€ ευρώ, με Φ.Π.Α.
06.03.2018 - Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για μηχανήματα εκτύπωσης, αντιγραφής και τηλεομοιoτυπίας του Δήμου Φλώρινας"
12.01.2018 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη συστάδα 1δ του Δάσους Μελίτης Δήμου Φλώρινας»
18.12.2017 - Προκήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης ιδιωτικής κτηνοτροφικής εγκατάστασης για δημιουργία χώρου φύλαξης αδέσποτων ζώων
12.12.2017 - Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000