Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

25.07.2018 - Προκύρηξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για έργο: «Επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας έτους 2017»
23.07.2018 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
11.07.2018 - Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου:"Επισκευές οδοστρωσίας δημοτικών οδών και δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Φλώρινας"
06.07.2018 - Περίληψη της ΣΟΧ υπ' αριθ. 02/ 2018 ανακοίνωσης
03.07.2018 - Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Προϋπολογισμού: 59.344,99 € (χωρίς το Φ.
22.05.2018 - Περίληψη Διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Φλώρινας
10.05.2018 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ...."

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000